què proposo

Us exposo a continuació els 33 punts prioritaris sobre els que penso que cal actuar de manera decidida.

Exposaré la problemàtica que representa cada punt, així com les solucions que proposem i l’aportació econòmica que creiem que hi cal destinar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>