EL CAMBIO QUE NECESITAMOS

EL CANVI QUE NECESSITEM

Sota el títol de “El canvi que necessitem”, el nostre Primer Secretari, Miquel Iceta, ha pronunciat avui una conferència per exposar els seus punts de vista sobre la situació política a Catalunya i cal presumir que el de la majoria de l’Executiva i possiblement el d’una part important de la militància del Partit.

ESCenactoICETAHan estat molts els punts del seu discurs amb què m’he sentit plenament identificat, com l’anàlisi que ha fet de la situació d’enrocament a la qual ens està conduint Artur Mas des de fa quatre anys o la concreció d’una proposta federal, que permeti un millor encaix de Catalunya a Espanya, però m’he quedat una mica decebut amb la seva proposta per sortir de la situació actual.

Ja se li ha dit a Mas en més de mil vegades, per actiu i per passiu, que està equivocat en el camí adoptat per aconseguir una consulta referendària i que està jugant amb els sentiments de molts catalans, simplement per mantenir-se al càrrec de primer mandatari de Catalunya, però Mas s’ha rigut de la nostra actitud constructiva.

Ja se li ha dit també mil vegades a Mas que el PSC pot, en un sentit de responsabilitat, ser un soci ferm i sòlid (òbviament amb condicions i entre elles els problemes socials i la regeneració democràtica), que ajudi a la governabilitat de Catalunya i a aconseguir tant una consulta referendària com una solució per millorar l’encaix català a Espanya , però Mas no ha mostrat el més mínim interès en l’oferiment. Mas segueix erre que erre, com un disc ratllat, amb el seu monotema, dient que l’única solució per als problemes econòmics de Catalunya és aconseguir la seva independència.

La prudència és bona consellera, però la paciència no pot ser infinita quan és evident que s’està jugant a marejar la perdiu i quan el que està en joc, el futur de la convivència a Catalunya i la recuperació econòmica, és tan important per al poble català. L’experiència demostra que després d’indicar-tres vegades a una persona o a una organització -sigui com oferiment o sigui com advertència-, una proposta o una possible solució i la persona o l’organització no fa cas, pots seguir insistint totes les vegades que vulguis , però el més probable és que estiguis perdent el temps, ja que segurament no seràs vist com un possible aliat o conseller, sinó com un ploraner o un perepunyetes.

En aquest context, entenc que el que cal dir-li a Mas no és que acabi la legislatura, sinó que plegui. Cal dir-li que si vol estavellar-se, que ho faci ell sol, però que no pot seguir ni un minut més exercint com a responsable màxim de Catalunya, quan en les eleccions anticipades del 2012 va patir un revés terrible i en la passada “consulta popular” l’única cosa que va aconseguir va ser mobilitzar a una part dels catalans i dividir-los en dos blocs que poden acabar sent irreconciliables.

En aquest context cal dir-li a Mas que el poble català no es mereix tant fracàs i que ha de convocar eleccions anticipades ja. Unes eleccions que permetin reconfigurar el panorama polític català i reconduir la situació caòtica a què està conduint al poble català. En política no només és important tenir un bon discurs sinó que també cal tenir una certa audàcia i mullar-se quan toca i, en aquest sentit, en la situació catastròfica de l’administració catalana en què ens trobem, el PSC no pot jugar al tacticisme ; ha d’adoptar un sentit de responsabilitat i d’estat; i no pot tenir por a unes eleccions anticipades en què les enquestes no li auguren un bon pronòstic, ja que la indefinició i la indeterminació sempre seran pitjors factors que la seguretat i la determinació.

Així, doncs, bé pel discurs d’Iceta, però millor si l’hagués acabat amb un “senyor Més, vagi-se’n i permeti que altres arreglin el que vostè ha espatllat i el que és evident que és incapaç d’arreglar.

Barcelona, 10 de desembre de 2014

————————————————–

EL CAMBIO QUE NECESITAMOS

Bajo el título de “El cambio que necesitamos”, nuestro Primer Secretario, Miquel Iceta, ha pronunciado hoy una conferencia para exponer sus puntos de vista sobre la situación política en Cataluña y hay que presumir que el de la mayoría de la Ejecutiva y posiblemente el de una parte importante de la militancia del Partido.

Han sido muchos los puntos de su discurso con los que me he sentido plenamente identificado, como el análisis que ha hecho de la situación de enroque a la que nos está conduciendo Artur Mas desde hace cuatro años o la concreción de una propuesta federal, que permita un mejor encaje de Cataluña en España, pero me he quedado un poco decepcionado con su propuesta para salir de la situación actual.

Ya se le ha dicho a Mas más de mil veces, por activo y por pasivo, que está equivocado en el camino adoptado para conseguir una consulta refrendaria y que está jugando con los sentimientos de muchos catalanes, simplemente para mantenerse en el cargo de primer mandatario de Cataluña, pero Mas se ha reído de nuestra actitud constructiva.

Ya se le ha dicho también mil veces a Mas que el PSC puede, en un sentido de responsabilidad, ser un socio firme y sólido (obviamente con condiciones como la recuperación económica y la regeneración democrática), que ayude a la gobernabilidad de Cataluña y a conseguir tanto una consulta refrendaria como una solución para mejorar el encaje catalán en España, pero Mas no ha mostrado el más mínimo interés en el ofrecimiento. Mas sigue erre que erre, como un disco rayado, con su monotema, diciendo que la única solución para los problemas económicos de Cataluña es conseguir su independencia.

La prudencia es buena consejera, pero la paciencia no puede ser infinita cuando es evidente que se está jugando a marear la perdiz y cuando lo que está en juego, el futuro de la convivencia en Cataluña y la recuperación económica, es tan importante para el pueblo catalán.

La experiencia demuestra que después de indicarle tres veces a una persona o a una organización -sea como ofrecimiento o sea como advertencia-, una propuesta o una posible solución y la persona o la organización no hace caso alguno, puedes seguir insistiendo todas las veces que quieras, pero lo más probable es que estés perdiendo el tiempo, pues seguramente no serás visto como un posible aliado o consejero, sino como un llorón o un tocanarices.

En ése contexto, entiendo que lo que hay que decirle a Mas no es que acabe la legislatura, sino que plegue. Hay que decirle que si quiere estrellarse, que lo haga él solo, pero que no puede seguir ni un minuto más ejerciendo como responsable máximo de Catalunya, cuando en las elecciones anticipadas del 2012 sufrió un revés tremendo y cuando en la pasada “consulta popular” lo único que consiguió fue movilizar a una parte de los catalanes y  dividir a éstos en dos bloques que pueden acabar siendo irreconciliables.

En ése contexto hay que decirle a Mas que el pueblo catalán no se merece tanto fracaso y que debe convocar elecciones anticipadas ya. Unas elecciones que permitan reconfigurar el panorama político catalán y reconducir la situación caótica a la que está conduciendo al pueblo catalán.

En política no sólo es importante tener un buen discurso sino que también hay que tener una cierta audacia y mojarse cuando toca y, en ése sentido, en la situación catastrófica de la administración catalana en la que nos encontramos, el PSC no puede jugar al tacticismo; ha de adoptar un sentido de responsabilidad y de estado; y no  puede tener miedo a unas elecciones anticipadas en las que las encuestas no le auguran un buen pronóstico, pues la indefinición y la indeterminación siempre serán peores factores que la seguridad y la determinación.

Así, pues, bien por el discurso de Iceta, pero mejor si hubiese acabada con un “señor Más, váyase y permita que otros arreglen lo que usted ha estropeado y lo que es evidente que es incapaz de arreglar”.

Barcelona, 10 de desembre de 2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>