1. l’ocupació

Segons l’Enquesta de Serveis Municipals de 2013, l’atur és el problema percebut amb major intensitat pels barcelonins, un 31,3 % dels quals els situen com el principal problema ciutadà.

Segons l’enquesta de Població Activa (EPA) al finalitzar el 3r Trimestre de 2013,

La població activa de Barcelona era de 764.900 persones de les que

 • 386.700 o el 50,5 % eren homes, mentre quei 378,200 o el 49,44 % eren dones.
 • 6.200 o el 0.8 % tenien entre 16 i 19 anys; 44.300 o el 5,8 % entre 20 i 24 anys; 593.300 o el 77,54 % entre 25 i 54 anys; i 121.000 o el 15,8 % 55 o més anys.
 • 1.400 o el 0,2 % estaven a l’Agricultura; 73.400 o el 9,6 % a la Industria; 26.700 o el 3,48 % a la Construcción; 583,200 o el 76,2 % als Serveis; 68,500 o el 8,95 % Aturats de més d’un any; i 11.700 o el 1,5 % Aturats que cerquen el seu primer treball.

D’aquestes, la població ocupada era de 625,400 persones, de les que

 • 313.100 o el 50 % eren homes i 312.300 o el 50 % dones.
 • 900 o el 0,15 % tenien entre 16 i 19 anys; 31.000 o el 4,96 % entre 20 i 24; 492.100 o el 78,7 % entre 25 i 54; i 101.400 o el 16,2 % 55 o mes.
 • 1.400 o el 0,22 % eren del sector agricultura; 69.200 o el 11,06 % de la industria; 20.800 o el 3,3 % de la construcció; i 534.000 o el 85,4 % dels Serveis.
 • 97.900 o el 15,65 % eren Empresaris; 96.500 o el 15,43 % Assalariats del sector públic; 428.500 o el 68,51 % Assalariats del sector privat; i 2.500 o el 0,4 Altres tipus d’ocupació.

En funció d’aquestes dades, la Taxa d’Ocupació general fou del 49,7 %,

 • La dels Homes del 53,7% i la de les Dones del 46,2 %.
 • La dels situats Entre 16 i 19 anys del 1,8 %; Entre 20 i 24 del 42,8 %; de 25 a 54 anys del 75,2 %; i de 55 o més de 21,1 %.

Pel que fa a la població aturada, en aquell temps era de 139.500 persones, de les que

 • 73.600 o el 52,25 % eren Homes i 65.900 o el 46,78 % eren Dones.
 • 5.300 o el 3,76 % tenien Entre 16 i 19 anys; 13,400 o el 9,5 % Entre 20 i 24 anys; 101.200 o el 71,8 % Entre 25 i 54 anys; i 19.600 o el 13,9 % 55 o més anys.
 • 0 o el 0,00 % eren del sector Agricultura; 4.200 o el 3 % de la Indústria; 5.900 o el 4,2 % de la Construcció; 49.200 o el 34,9 % dels Serveis; 68.500 o el 48,6 % Aturats de més d’un any; i 11.700 o el 8,3 % Cerquen la primera feina.

En funció d’aquestes dades, la Taxa d’atur general era del 18,2 %

 • La dels Homes del 19 % i la de les Dones del 17.4 %.
 • La dels situats Entre 16 i 19 era del 84,9 %; Entre 20 i 24 del 30,2 %; Entre 25 i 54 del 17,1 %; i 55 o més anys del 16,2 %.

Finalment, la població no activa fou de 494.300 persones, la distribució de les quals és la següent:

 • 64.000 o el 12,8 % eren Estudiants; 281.900 o el 56,4 % Jubilats o pensionistes; 110.400 o el 22,08 % Dedicació a la Llar; 24.300 o el 4,86 % Incapacitats permanents; 11.900 o el 2,4 % D’altres situacions; i 1.800 o el 0,36 % No classificats.

Els beneficiaris de prestacions per desocupació en aquest temps eren del 55 %, el que suposa una població aturada sense prestacions per desocupació de 62.775 persones.


Elaborarem i aprovarem un Programa d’Ocupació Mínima Garantida (OMG), que contemplarà una pluralitat d’ocupacions públiques municipals i que tindrà una contraprestació del Salari Mínim Interprofessional.

Crearem 15.700 llocs de treball cada dany i durant el cicle de 4 anys, el que suposa una creació en el període de 62.800 llocs de treball.

El 75 % d’aquests llocs des del sector públic municipal i el 25 % en el sector privat.

Aquest programa serà consensuat amb les forces polítiques i socials i amb els Consells de Districte.

A cadascun dels Districtes municipals li correspondrà una plantilla de brigades, proporcional a la població del districte.

Per desenvolupar el Programa es crearà un Catàleg d’OMG que contemplarà categories de Tècnics, Auxiliars i Peons en Ocupacions com:

 • Manteniment de les vies públiques
 • Construcció i rehabilitació i reparació d’edificis públics
 • Neteja i escombraries de carrers, vies públiques i edificis.
 • Manteniment del parc de jardineria municipal
 • Inspecció de les obligacions tributàries municipals d’empreses i particulars.
 • Tècnics de la Recaptació municipal executiva dels impostos locals
 • Educadors, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, monitors de temps lleure.
 • Auxiliars i Cuidadors socials
 • Auxiliars socials per la Gen Dependent
 • Vigilants de parcs, jardins, fonts i d’altres instal·lacions municipals i públiques.
 • Informadors públics
 • Educadors i guies culturals
 • Tècnics bibliotecaris
 • Atenció al desplaçaments dels infants.

Aquest programa suposarà una inversió de 188 ME en las prestacions econòmiques i de 22 ME en la gestió administrativa i en bens de consum per atendre el pla, en el primer exercici; el doble en el segon; el triple en el tercer; i el quàdruple en el quart. Es a dir, una inversió de 2.100 ME en tot l’exercici, als que cal descomptar 200 milions que ara ve invertint l’Ajuntament, el que suposaria una inversió real de 1.900 ME.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>